• Thông dụng

  Động từ
  To carry on one's head
  To jack; to wear
  Danh từ
  Team

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X