• Thông dụng

  Phó từ
  eternally; perpetually; for ever

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  everlasting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X