• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drift
  hole
  loop-hole
  perforate
  perforation
  pink
  punch
  punch (vs)
  punch out
  puncher
  punching

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  impress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X