• Thông dụng

  Stand transfixed.
  Đứng sững ngạc nhiên
  To stand transfixed with surprise.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X