• Thông dụng

  Screw nut.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bolt
  castle nut
  check bolt
  female screw
  inside screw
  jam-nut
  screw collar
  screw nut
  thread
  union nut
  vice
  vise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X