• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjusting nut
  blocking nut
  check nut
  checking nut
  check-nut
  jam nut
  jamb nut
  jock nut
  keeper
  lock nut
  lock nut set screw
  locking nut
  locknut
  nut lock
  pinch nut
  plate key
  regulating nut
  retaining nut
  safety nut
  self-locking nut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X