• Thông dụng

  Danh từ
  knife

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  knife

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bore
  burrow
  cut
  cutting
  dig
  digging
  excavate
  excavation
  mole
  run out
  converse
  conversion frequency
  drunken
  insular
  invert
  island
  islandish
  overtilted
  reverse
  run out
  run out of true
  tilt
  turn over
  wobble

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  reverse
  tilt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X