• Thông dụng

  Tính từ

  Sore; tender; aching
  mắt đau
  Sore eyes
  Tính từ
  ill; sick; diseased

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bean

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  aigesic
  pain

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  connect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  end
  flap
  head
  header
  leading
  lid
  read head
  slab
  snout
  tip
  top

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  primary
  lay
  leguminous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X