• Thông dụng

  Động từ

  To bring; to carry
  đem tin
  to bring news

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bring
  night
  count
  counting
  enumerate
  number
  reckon
  tally
  to count
  to include in the number
  backing strip
  ballast
  bed
  buffering
  chock
  collar
  cushion
  gasketed
  mat
  mattress
  pad
  padding
  pillow
  rebase
  separator
  spacer
  strip backing
  template

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  count
  tally

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X