• Thông dụng

  Động từ
  to carry; to wear; to put on

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gird
  sling

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gate
  gorge
  narrow
  pass
  pass party
  adz (e)
  chip
  chisel
  dress
  hew out
  logged

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X