• Thông dụng

  Cũng như điếng người Be stupefied (by pain...); be stupefied by a blow.
  đấm điếng người
  A stunning blow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X