• Thông dụng

    (thông tục ) Chân điếu đóm Small fry.
    Nó chỉ là chân điếu đóm He is only small fry.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X