• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  quality specification
  spec
  specification
  standard specification
  technical condition
  technical conditions
  technical specification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X