• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  application point
  fulcrum
  origin of force
  place of application of force
  point of application of a force
  point of application of the forces
  point of force application
  working point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X