• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  BDC (bottom dead center)
  before top dead centre (BTDC)
  bottom (dead) center
  bottom dead center
  Bottom dead center (BDC)
  bottom dead centre (BDC)
  lower dead center
  lower dead centre (LDC)
  outer dead centre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X