• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  branch point
  branching point
  junction point
  node
  taping of point
  tapping point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X