• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breakdown potential
  breakdown voltage
  firing voltage
  ignition voltage
  sparking voltage
  spark-over voltage
  striking voltage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X