• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extra-high tension
  UHV (ultra-high voltage)
  ultra-high voltage (UHV)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X