• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  earth electrode
  earth electrode (earthing electrode)
  earth rod
  earthing electrode
  earthing rod
  ground electrode
  ground rod
  grounding electrode
  grounding rod

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X