• Thông dụng

  Động từ

  to hitchhike; to ask somebody for a lift/ride
  Đừng đi nhờ xe người lạ!
  Don't accept/take lifts from strangers
  Đi đâu tôi cũng toàn là đi nhờ xe
  I hitchhike everywhere I go
  Cho ai đi nhờ xe
  To give somebody a lift/ride
  Người đi nhờ xe
  Hitchhiker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X