• Thông dụng

  Rermember with longing.
  Condenscend. deign.
  Đoái thương
  To condescendingly show compassion (for someone)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X