• Thông dụng

  Survey (land).

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  measure
  measurement
  meter
  survey
  take
  condensation
  consistency
  degree of density
  denseness
  density
  massiness
  thickness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  furniture
  body
  consistency
  curd tension
  foamy body
  texture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X