• Thông dụng

  Danh từ
  swing
  Động từ
  to swing ; to see-saw; to teeter

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dangle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  complete
  enough
  full
  suffice
  sufficient

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  duly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X