• Thông dụng

  Tính từ
  blind; eyless

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bulb socket
  bush
  jack
  pedestal
  sleeve
  socket

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  haulm
  hip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X