• Thông dụng

  Danh từ

  composite photograph/image

  Giải thích: Composite images are pictures that are electronically built up using multiple layers to hopefully produce convincing looking fake pictures.

  photomosaic (ảnh ghép từ rất nhiều mẩu nhỏ), compound photographs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X