• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inverse image
  ảnh ngược hoàn toàn
  complete inverse image
  inverted image
  negative image
  reverse image
  reversed image

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X