• Thông dụng

  Danh từ
  Illusion, phantasm, phantom
  Mirage

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  phantom

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  ghost

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X