• Thông dụng

    Tính từ
    Full of pent-up anger, full of pent-up resentment

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X