• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enthalpy of vaporization
  heat of evaporation
  heat of vaporization
  latent heat of evaporation
  latent heat of sublimation
  latent heat of vaporization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X