• Thông dụng

  Danh từ
  Recluse, hermit, anchorite

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anchorite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X