• Thông dụng

  Hàng hóa

  Tính Từ

  slow-selling
  not saleable

  Động Từ

  do not sell

  Quan Hệ

  Tính Từ

  ineligible
  undesirable, unwanted

  Danh Từ

  spinster (nữ)

  =====eternal bachelor (nam)=====

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X