• Thông dụng

  Danh từ.

  snail, slug
  Shellfish
  bún ốc - shellfish soup and vermicelli.
  gasteropod

  (Cơ Khí, Máy Móc)

  screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X