• Thông dụng

    Thin as a lath.
    Ốm nhom ốm nhách nhưốm nhom ( ý mạnh hơn).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X