• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thick-walled cylinder
  bobbin
  bundle
  coil
  drum
  electric coil
  electric solenoid
  inductance
  inductance coil
  inductor
  solenoid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X