• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bend
  collecting agent
  collecting conduit
  collecting flue
  collecting main
  collector
  commutator
  elbow
  header
  header pipe
  knee
  manifold
  pipe manifold
  sewer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X