• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chuck collet
  collet chuck
  contracting chuck
  draw chuck
  draw-in attachment
  split chuck
  split socket
  spring chuck
  spring collet
  spring socket

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X