• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bell mouth
  flare
  flare connection
  flared
  flaring
  mouth
  pipe for trumpet
  pipe socket
  socket
  socket pipe
  third funnel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X