• Thông dụng

  Danh từ

  spittoon, gaboon
  Brass Spittoons
  Nhà thơ Langston Hughes
  Clean the spittoons, boy.
  Detroit,
  Chicago,
  Atlantic City,
  Palm Beach.
  Clean the spittoons.
  The steam in hotel kitchens,
  And the smoke in hotel lobbies,
  And the slime in hotel spittoons:
  Part of my life.
  Hey, boy!
  A nickel,
  A dime,
  A dollar,
  Two dollars a day.
  Hey, boy!
  A nickel,
  A dime,
  A dollar,
  Two dollars
  Buy shoes for the baby.
  House rent to pay.
  Gin on Saturday,
  Church on Sunday.
  My God!
  Babies and gin and church
  And women and Sunday
  All mixed with dimes and
  Dollars and clean spittoons
  And house rent to pay.
  Hey, boy!
  A bright bowl of brass is beautiful to the Lord.
  Bright polished brass like the cymbals
  Of King David’s dancers,
  Like the wine cups of Solomon.
  Hey, boy!
  A clean spittoon on the altar of the Lord.
  A clean bright spittoon all newly polished—
  At least I can offer that.
  Com’mere, boy!
  Những ống nhổ bằng đồng
  Rửa những ống nhổ, này chàng trai!
  Detroit,
  Chicago,
  Atlantic City,
  Palm Beach.
  Rửa những ống nhổ đờm
  Ống khói bếp trong khách sạn
  Chùi khói thuốc ở ngoài tiền sảnh
  Đổ những ống nhổ đờm
  Đấy là cuộc đời của con.
  Này, chàng trai!
  Năm xu
  Một hào
  Một đô
  Hai đô một ngày.
  Này, chàng trai!
  Năm xu
  Một hào
  Một đô
  Hai đô
  Để mua giày cho bé
  Để trả tiền thuê nhà
  Để thứ bảy uống rượu
  Để chủ nhật đi nhà thờ
  Ôi lạy chúa!
  Nhà thờ và con trẻ
  Chủ nhật và phụ nữ
  Pha trộn đồng năm xu
  Đồng đô và lau chùi ống nhổ
  Và trả tiền thuê nhà
  Này, chàng trai!
  Cái bát đồng tau sáng ngời dâng cho Chúa.
  Bát đòng sáng loáng như cái chũm chọe
  Của các cô vũ nữ vua David ngày xưa
  Như chén vàng của vua Solomon ngày trước.
  Này, chàng trai!
  Ống nhổ sạch đặt lên làm bàn thờ Chúa
  Ống nhổ sạch bóng và sáng ngời
  Ta có thể trả cho những cái này
  Hãy đi lại đây, chàng trai!
  Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X