• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  branch pipe
  chute
  draft stack
  emissary
  escape pipe
  exhaust stack
  outlet tube
  overflow pipe
  suction line
  uptake
  waste pipe
  ống thoát nước thải gián tiếp
  indirect waste pipe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X