• Thành ngữ

  Everything comes to him who waits
  The ball comes to the player
  Heaven comes to he who waits

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X