• Thành ngữ

  Rest on one's laurels
  to feel smug about one's present circumstances
  The cobble must/should stick his last
  Let not the cobble go beyond his last

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X