• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carriage
  compound rest
  compound slide rest
  cross slide
  raking stem
  saddle
  slide
  slide head
  slide rest
  tool rest
  top slide rest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X