• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concussion table
  jarring table
  joggling table
  jolting table
  oscillating table
  percussion table
  platform vibrator
  rocking table
  shaker apparatus
  table vibrator
  vibrating plate
  vibration table

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  shaking table

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X