• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brother of daddy
  cork
  wick
  wick (plastic board drain)
  Ag
  argent
  argentum
  bush
  bushing
  cartridge
  clutch ring
  collar
  silver
  silver (Ag)
  batter
  benched
  benching
  cascade
  class
  degree
  dimensionality
  echelon
  grad
  grade
  hitch
  layer
  level
  nature
  order
  power
  rank
  recess
  stage
  stair
  step
  storey
  tier
  tread

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  silver
  order

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X