• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cone pulley
  cone sheave

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cone sheave
  cone wheel
  speed cone
  step cone pulley
  stepped cone
  stepped pulley

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X