• Thông dụng

  Động từ
  To show gratitude to one's parents
  To give a decent funeral to one's dead parents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X