• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  encase
  sheathe

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bark
  barking
  dismantle
  husk
  peel
  peeling
  scale

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  decorticate
  dehull
  dehusk
  descale
  flay
  hulled
  scale
  excorticate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X