• Thông dụng

    (từ cũ, nghĩa cũ) The shadow of a foal [flashing by a window] a fleeting thing.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X