• Thông dụng

  Động từ.
  To scurry (qua nhiều chặng đường vất vả)
  To tramp about through thick and thin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X