• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beater
  beetle
  beetle head
  paviour
  pile driver
  piling hammer
  punner
  rammer
  stamper
  tamp
  tamper

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tamper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X